Uz kādiem jautājumiem atbild projekta audits

Gadās, ka pasūtītājs vai piegādātājs ir noraizējies par kādu projekta fāzi, sastāvdaļu vai projekta kopumā. Šādās reizēs ir iespējams rīkot visa projekta vai konkrētās daļas auditu. To veic atbilstoši projektā izmantotajai metodoloģijai vai balstoties uz projekta vadības un programmatūras izstrādes labo praksi. 

Ar audita palīdzību jūs varat iegūt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem:

 • Vai projekts tiek vadīts efektīvi
 • Vai piegādātāja ziņotais projekta progress atbilst realitātei
 • Kādēļ piegādātājs kavē termiņus un kādi ir varianti, lai to risinātu 
 • Kādēļ piegādātājs sistemātiski nepilda solījumus 
 • Kādēļ piegādātie risinājumi ir nekvalitatīvi un kā tos uzlabot 
 • Vai piegādātāja komanda ir atbilstoši kvalificēta konkrētajam projektam
 • Vai darbinieku definētās prasības tiešām ir nepieciešamas un biznesam nes vērtību 
 • Kādus vēl reģistrus, izdrukas un atskaites esošajā programmatūrā ir vērtīgi automatizēt, tādejādi paaugstinot programmatūras un darbinieku efektivitāti 
 • Kurus vēl neautomatizētus biznesa procesus būtu lietderīgi iekļaut risinājumā, lai palielinātu tā vērtību un visa biznesa efektivitāti  
 • Kādas struktūrvienības iekļaut kā nākamās procesu automatizācijā un kādi varētu būt izaicinājumi, to darot 
 • Kādēļ darbinieki izmanto programmatūru vai citus rīkus tikai daļēji vai neizmanto vispār un kā panākt, lai viņi sāktu lietot rīkus, kā paredzēts 
 • Kādēļ darbinieki pieļauj tik daudz kļūdu darbā ar programmatūru vai citiem rīkiem un kā panākt, lai šādas kļūdas neatkārtotos 
 • Kādēļ programmatūras risinājums strādā tik lēni un kā var uzlabot tā ātrdarbību vai optimizēt darba plūsmu 
 • Kādēļ ir tik daudz neparedzētu kļūdu programmatūras darbībā un kā tās novērst 
 • Vai tiešām var ticēt piegādātājam, ka nav iespējams realizēt konkrētas biznesa prasības
 • Vai risinājums tiešām izmaksā tik, cik to iztāmē piegādātājs

Audita process un atskaite

Audita laikā ir vērtējami iepriekš minētie, kā arī citi ar programmatūras un tehnoloģisko risinājumu lietošanu un attīstīšanu saistītie jautājumi.

Audita procesā pēc vajadzības tiek izskatīta visa atbilstošā projekta dokumentācija, tiek veiktas intervijas ar projekta komandu un ieinteresētajām pusēm, kā rezultātā tiek sastādīta audita atskaite, kura ietver:

 • Esošās situācijas izklāstu
 • Problēmu raksturojumu
 • Rekomendācijas situācijas uzlabošanai