Būt līderim 21. gadsimtā

21. gadsimts ir izaicinājis virkni paradigmu, kas veltītas līdera – padotā attiecībām. Laikā, kad ikviens cilvēks  tiek skatīts kā vērtīga un ar milzu potenciālu apveltīta sabiedrības daļa, autokrātija vairs nav nedz labākā, nedz vienīgā līderības forma. Piešķirot pelnīti lielu nozīmi  mentālajai labsajūtai, cilvēki alkst empātisku, cilvēcisku un godīgu līderu, kas paši nemitīgi mācās un sevi pilnveido. Līderu, kas spēj dot vērtīgu atgriezenisko saiti. Līderu, kas ļauj noticēt, ka ikkatrs darbinieks pats ir līderis tajā, ko dara. Iespējot, attīstīt un virzīt! Bet kā? Par to vairāk šajā rakstā.

Īsumā par līderības stiliem

Noteikti būsi pamanījis, ka ne visi līderi ir vienādi. Piemēram, Vinstons Čērčils un Dalailama. Tas tādēļ, ka līderības stils ir atkarīgs no cilvēka personības. Ikkatrs no mums konkrētās situācijās ir bijis līderis. Piemēram, organizējot bērna dzimšanas dienas ballīti vai plānojot mājokļa remontu. Tas, kā to darām, ir atkarīgs no mums piemītošā līderības stila. Interesanti, ka šis stils attīstās agrā bērnībā un ir nostiprinājies jau pusaudža gados. Turpinājumā īsumā ieskicēsim 6 emocionālās līderības stilus. 

Demokrātiskais līderis. Šī līderības stila pamatā ir komunikācija un apkārtējo viedokļu izzināšana. Šī tipa līderim jāspēj rēķināties ar dažādiem viedokļiem un lieliski izprast, kuri no viedokļiem un ieteikumiem ir tālākas attīstīšanas vērti.  

Kopienas līderis. Šī tipa līderi ir īpaši empātiski, katru darbinieku uztverot kā individuālu personību. Kopienas līderi izprot personīgās dzīves nozīmi, šad tad ļaujot tai nostāties augstāk par biznesa mērķiem. 

Koučinga līderis. Iedrošinošs un empātisks, viņš katru darbinieku uztver kā potenciālu talanantu, kuram  jāļauj plaukt. “Pamēģinām!” varētu būt viņa matra, jo tieši eksperimentos bieži vien dzimst labākie risinājumi. Šī tipa līderiem raksturīga neizmērojama uzticēšanās un spēja iedvesmot.  

Vadības līderis. Dot norādes un deleģēt to vadības līderis spēj vislabāk. Viņš procesus virza, definējot darbinieku atbildības sfēru un tās ietvaros virzot darbinieku uz priekšu. Vadības līderim svarīga ir pašapziņa, ietekme un virzība uz panākumiem. Šī tipa līderi sevi pierāda krīzes situācijās, kad nepieciešama augsta stresa noturība, racionāls skats uz notekošo un kontroles sajūta.  

Panākumu līderis. Šī tipa līderis rāda piemēru un mudina pārējos tam sekot. Šī līdera gājiens uz panākumiem noris caur nemitīgu attīstību jaunu tehnoloģiju, darbības veidu un sfēru apguvi. Šī līdera dzinulis ir augsti standarti kā pret sevi, tā pārējiem. 

Vizualizācijas līderis. Šī līdera mērķis ir ilustrēt, kā konkrēta darbinieka panākumi attīsta organizāciju kopumā. Līderi pašu raksturo ticība šai attīstības vīzijai. Šī tipa līderi ir īpaši vērtīgi laikos, kad uzņēmums vai organizācija piedzīvo pārmaiņas. Tāpat vizualizācijas līderis ir lielisks laikā, kad organizācija veido jaunu stratēģiju, tomēr jāraugās, lai līderim ir plašas un dziļas zināšanas uzņēmuma darbības sfērā.

 

Kurš ir efektīvākais līderis 21. gadsimtā?

Raugoties uz 6 augstāk raksturotajiem tipiem, ir noprotams, ka ikkatrā no ir dažādas pozitīvas iezīmes. Vēl vairāk katrs no stiliem ir piemērots konkrētam organizācijas attīstības posmam, situācijai uzņēmumā un vēlamajam mērķim. Tādēļ ir grūti izraudzīties vienu pareizo un labāko līderības stilu. Tomēr tas, ko varam izdarīt, ir definēt vairākus 21. gadsimta līdera veiksmes un efektivitātes kritērijus.

No vārdiem pie darbiem!

Līderība izaugsmes un attīstības dzinulis, tādēļ ir tikai pašsaprotami, ka arī paši līderi vēlamās pārmaiņas sevī iemieso ne tikai vārdos, bet arī  būtībā un darbos. Kā reiz teicis Gandijs: “Esi tās pārmaiņas, kuras vēlies redzēt pasaulē”. Labs līderis ir empātisks, pazemīgs un labsirdīgs. Ir svarīgi, ka, vēloties šādu īpašību kopumu attīstīt darba vietā, līderis šo darbu sāk pats ar sevi, ne kolēģiem.  

Kvalitatīva domāšana noved pie kvalitatīva rezultāta.

Kas ir kvalitatīva domāšana? Problēmas uzlūkošana no vairākiem skatu punktiem. Lieliski līderi problēmas risināšanā iesaista un uzklausa cilvēkus, kas problēmai atrodas vistuvāk, un neizdara secinājumus, balstoties tikai un vienīgi datos. Šādi līderi saglabā saikni ar realitāti. Tāpat līderi nepieņem sasteigtus lēmums, ļaujot laiku pādomām, un vienmēr prātā tur organizācijas prioritātes. 

Atgriezeniskā saite.

Sava darba vērtējuma saņemšana var tikt uztverta kā negatīva pieredze. Tādēļ veiksmīgi līderi rāda ceļu, darbiniekiem regulāri sniedzot kvalitatīvu atgriezenisko saiti. Tai jābūt godīgai, jēgpilnai un vienmēr laikā. Tāpat līderi paši labprāt uzklausa viedokli par sevu darbu, kā arī uzskatāmi uzlabo procesus, kas izpelnīušies pamatotu kritiku. Atgriezeniskās saites sniegšana un tai sekojoša efektīva problēmu risināšana ir veiksmīgas organizācijas iezīme! 

Iespējot ikvienu! 

Labs līderis saprot, ka visefektīvāk cilvēki strādā tad, kad jūtas nozīmīgi, iesaistīti un enerģijas pilni. Tādēļ iedvesmošana un iespējošana individuālā līmenī ir svarīgs līderības instruments. Turklāt līderi saprot to, ka iespējošana nav vienā mirklī paveicams darbs. Iespējošana prasa konstantu atbalstu, uzklausīšanu un vērtīgu atgriezenisko saiti.  

Komandas, kas spēj sadarboties, sasniedz vairāk.

Augsta uzticība, respekts un jēgpilnas darba attiecības – vērtības, kuru būvēšana ir jebkura līdera uzdevums. Nodrošinājis visu, kas nepieciešams efektīvam darbam, līderis ļauj komandām būt autonomām un pieņemt patstāvīgus lēmumus savu kompetenču robežās. Līdera uzdevums ir arī veicināt komandu mācīšanos un attīstību.  

Jaudīgas idejas var rasties ikvienam.

 Cilvēkiem, kuri ikdienā saskaras ar problēmu, parasti rodas labākie tās risinājumi. Tomēr līderim jābūt atvērtam pret ikvienu, neatkarīgi no statusa vai organizācijā ieņemamā amata. Jāieklausās katrā! Turklāt ne tikai jāieklausās, bet arī jāizvērtē, kā ideja varētu palīdzēt uzlabot organizācijas darbu. Pat tad, ja kāda no idejām netiek likta lietā, līderis spēj nodrošināt atgriezenisko saiti, kas norāda, kādēļ ideja šoreiz nav īstenota. Šāda komunikācija ļauj idejām nemitīgi plūst, potenciāli radot pienesumu procesā.

Veiksmes pamatā ir spēja pielāgoties

Neskatoties uz to, ka katram kāds no līderības stiliem ir prevalējošs, zelta vērtība ir spējai pielāgoties situācijām un pielietot elementus no kāda cita līderības stila, ja tas nepieciešams. Skan intuitīvi un vienkārši, taču dzīve ne vienmēr tā ir. Lūk, 4 soļu sistēma, kā pārslēgt savu līderības stilu, lai pielāgotos konkrētai situācijai. 

Vēro. Pirmais solis jebkurām izmaiņām ir problēmas konstatācija un apstākļu izprašana. Ļoti svarīgi definēt situācijas nezināmos lielumus un nenovērtēt tos par zemu. Ir muļķīgi ienākt situācijā, un, cenšoties radīt mākslotu pārliecību, izlikties, ka visu zini. Ļauj situācijai attīstīties, novēro un novērtē tās dinamiku. 

Pielāgojies. Kādēļ situācijas novērošana ir tik svarīga? Jo tā rada iespēju vēlākiem manevriem. Novērošana mentāli sagatavo tevi jaunas informācijas vai jaunas perspektīvas rosinātai kursa maiņai. Lai to paveiktu, svarīga spēja pielāgoties. Tā ir gatavība un spēja improvizēt, balstoties uz situācijas dabu un vajadzību gūt no tās maksimālu labumu.  

Izvēlies. Brīdim atbilstošākā līderības stila izvēle ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Lūk vairāki jautājumi, uz kuriem atbildēt, lai izvēlētos labāko līderības stila izvēli konkrētajam momentam: 

  • Kāds ir konkrētās situācijas labākais iznākums? Vai mana “labākā iznākuma” definīcija sakrīt ar pārējo uzskatiem? 
  • Kādus mērķi vēlos sasniegt es? Kādu mērķi vēlas sasniegt komanda? Kur un kādēļ rodas nesakritība šajos mērķos? 
  • Kas un kurš izmaiņu rezultātā tiks ietekmēts visvairāk? Vai ietekme būs līdzsvarā ar panākamo mērķi? 

 Pieņem. Kad esi atbildējis uz šiem jautājumiem, pārlūko blogā minēto līderības stilu sarakstu un saproti, kurš ir šim brīdim atbilstošākais! Kad ir skaidrs virziens, kurā stūrēt, pēti informāciju par šā tipa līderiem un centies izprast, kā strādā viņu prāts. Apzinoties to, cik daudz dos elastīga pieeja problēmu risināšanā, adaptē konkrēto līderības stilu situācijas risināšanā! 

Jo biežāk dažādas situācijas risināsi, pielietojot atšķirīgus līderības stilus, jo vieglāk tev būs apgūt jaunas līderības taktikas un jo ātrāk varēsi tās pielietot. 

Līderība un tehnoloģijas

Nobeigumā pāris vārdi par to, kā likt tehnoloģijām strādāt līdera labā. Lai arī ticam, ka līderības stūrakmens ir empātija, cilvēciskums, spēja mācīties un iedvesmot mācīties, līdera darbs nav iedomājams bez dažādām tehnoloģijām. Lūk, kā izmantot tās savā labā! 

Ļaujot darbiniekiem strādāt attālināti. 

Pēdējā laikā arvien vairāk darbinieku izvēlas (vai ir spiesti) strādāt attālināti. Spēja vadīt komandu, kurā katrs dalībnieks atrodas savā lokācijā, ir neaizstājama. Ir daudz interaktīvās sadarbības rīku (piemēram, Miro, sienas gleznojums), kuri palīdz attālinātām komandām sasniegt darba mērķus. Starp citu, šī gada pavasaris pierāda, ka arī attālinātā darbā iespējams sasniegt pat augstāku produktivitāti nekā ierasts. Jūtot, ka viņam uzticas, darbinieks uzrādīs augstākus rezultātus! 

Vadot procesu no jebkuras vietas reāllaikā.

Izmantojot dažādus rīkus (piemēram, Trello, Kanbanize, JIRA) iespējams vērot darbu plūsmas kustību un noteikt, kur tajā rodas sastrēgumi. Tāpat, izmantojot nu jau tik ļoti pierastās videokonferenču iespējas (Zoom, Webex, Google Meet, Microsoft Teams u.c.) ir iespējams risināt sarežģītus jautājumus vai, tieši otrādi, motivēt un pacelt komandas garu.

Kopsavilkums

Labam līderim nemitīgi jāmācās un jāpilnveidojas, uz to iedvesmojot arī apkārtējos. Mainīgos apstākļos visveiksmīgāk pastāvēs tie, kas spēs reaģēt un pielāgoties. Šī “learn and adapt” pieeja ir pamatā Agile (jeb spējās) līderības konceptam. Šajā konceptā līderība tiek skatīta kā kompleksa dažādu atbildības lauku mijiedarbība. Lai uzzinātu vairāk par šo, mūsuprāt, 21. gadsimtam izcili piemēroto līderības konceptu, aicinām uz mācībām pieredzējušā trenera Angel Diaz Maroto vadībā.