Pazīmes, ka pienācis laiks mainīt ERP sistēmu

Ikkatra uzņēmuma primārais fokuss ir operatīvā darba nodrošināšana - produktu ražošana vai pakalpojumu sniegšana. Itin bieži darba procesi ir jānodrošina izaicinājumu pilnos laikos - kā, piemēram, šobrīd. Aug klientu prasības, mainās biznesa mērogs un situācija tirgū. Darbu dunā var būt sarežģīti uz mirkli atkāpties soli atpakaļ un izvērtēt, vai esošais ERP risinājums patiešām palīdz nodrošināt un attīstīt biznesa procesus. Taču ir vairāki signāli, kas uz to var norādīt. Turpinājumā iepazīstināsim ar dažiem no tiem!

Tava ERP sistēma tuvojas dzīves cikla beigām

Programmatūru izstrādātāji nemitīgi strādā pie nākamās inovācijas - ātrums, ar kādu tirgū tiek palaisti jaunumi, ir netverams. Rezultātā pienāk brīdis, kad programmatūru piegādātāji vairs neinvestē vecākos risinājumus, vairāk koncentrējoties uz jauniem produktiem un tehnoloģijām. 

Programmatūras izstrādātājam pieņemot lēmumu par atbalsta pārtraukšanu konkrētai sistēmai, ne vienmēr tiek nodrošināts veids, kā pāmigrēt esošo sistēmu uz jaunāko versiju. Parasti gan izstrādātāji laicīgi paziņo par atbalsta pārtraukšanu, un to noteikti var uztvert kā pazīmi, ka jāstrādā pie jaunas ERP sistēmas meklējumiem.

Esošajai ERP sistēmai ir nepietiekama funkcionalitāte

Mirklī, kad to ieviesi, tava esošā ERP sistēma noteikti bija pat vairāk nekā pietiekoša. Taču pilnīgi iespējams, ka tavs bizness ir audzis un šobrīd tur ir vairāk vai lielāki klienti. Paplašināšanās ir lieliska, taču tā rada jaunas prasības un slodzi esošajai sistēmai. Iespējams, esi iekarojis jaunas tirgus teritorijas un nepieciešams jaunu valstu lokalizācijas atbalsts, starpuzņēmumu darījumu un konsolidācijas risinājumi.

Varbūt esi izaudzis, un nepieciešams ērts un automatizēts risinājums algu aprēķināšanai un personāla vadībai. Tāpat jaunas prasības rodas stingri regulētās indrustrijās, kā pārtikas ražošana, farmācija u.c.

Īpaši pielāgoti risinājumi ar ierobežotu atbalstu

Agrāk ieviešot standarta ERP programmatūru, nācās veikt pielāgojumus, lai vai nu apmierinātu konkrētas funkcionālās nišas prasības, vai savā starpā integrētu vairākus brīvstāvošus risinājumus. Lai arī kādreiz tā bija izplatīta prakse, mūsdienās visbiežāk šāda pielāgošana vairs nav nepieciešama - to ir mainījusi ERP sistēmu evolūcija, kā arī plašā nišas (Labākais no šķirnes) risinājumu un dažādus spraudņu pieejamība un iespējas tos salīdzinoši viegli integrēt standarta ERP risinājumos. Līdz ar to nozīmīgi pielāgojumi ir vajadzīgi vien retos gadījumos!

Runājot par pielāgojumiem - tie parasti tiek izstrādāti konkrēta uzņēmuma vajadzībām. Tādēļ, laikam ejot, šie risinājumi kļūst arvien grūtāk uzturami un attīstāmi, kas ir risks uzņēmuma izaugsmei, tas sevišķi ja pielāgojums ir uzņēmuma funkcionēšanai kritisks.

Nespēja rast atbildes uz biznesam kritiskiem jautājumiem

Darbinieki mēdz sūdzēties, ka viņiem ir grūtības iegūt uzticamu un laicīgu informāciju par pamatnorisēm uzņēmumā. Piemēram, ticamus produktu krājumu veikumu datus vai ražošanas statusu informāciju. Ja dati, kuri nepieciešami, lai sistēmas lietotāji varētu veikt savu darbu un pieņemt adekvātus, datos balstītus lēmumus, paliek sistēmas dzīlēs, ERP risinājums nav efektīvs! 

Agrāk atskaišu iegūšanas un analīzes iespējas ERP sistēmās bija ierobežotas, un uzņēmumi ar to sadzīvoja. Taču mūsdienu ERP programmatūras piedāvā biznesa inteliģences risinājumus, kas datus ne tikai attēlo uzskatāmi, bet arī brīdina attiecīgos darbiniekus par potenciālām problēmām un palīdz ieraudzīt cēloņsakarības konkrētu procesu analīzē.

Svarīgas funkcijas tiek īstenotas ārpus ERP sistēmas

Bieži vien, jūtot, ka ERP sistēma neatbalsta konkrētu funkciju, darbinieki kļūst radoši un izdomā savu risinājumu problēmai. Šāda veida rīcība noved pie darbinieku personīgo datubāžu un izklājlapu veidošanas un uzkrāšanās. Svarīgi dati pazūd informācijas jūklī, nav pieejami pārējiem un netiek attiecīgi apstrādāti. Rezultātā tiek zaudēta iespēja vienkopus analizēt datus par visu uzņēmumu, piemēram, izsekot klientus un komunikāciju ar tiem. Iespējams, pa izklājlapām izmētātie dati ir kritiski svarīgi konkrētu uzņēmuma funkciju analīzei un uzlabošanai.  

Jauna ERP sistēma mazinātu vai izskaustu vajadzību pēc patstāvīgu datu sistēmu veidošanas!

Kopsavilkums

Kā noprotams, ir pietiekami daudz iemeslu, kas var likt pārskatīt esošā ERP risinājuma piemērotību konkrētajam biznesam. Laika gaitā aktuāli var kļūt pat vairāki no augstāk apskatītajiem aspektiem. Ir vērts atgādināt, ka alternatīvas esošajam ERP risinājumam jāsāk izskatīt jau laicīgi kontrolētā un mierīgā vidē, nevis zem spiediena, ko rada procesa bremzēšanās. 

Ja vēlies izvērtēt savas ERP sistēmas atbilstību biznesa vajadzībām vai apsvērt alternatīvas, ziņo mums - palīdzēsim!