APZINĀTAS AGILE
KOMANDAS UN UZŅĒMUMI

Palīdzēsim Tev kļūt par 
novērtētāko darbinieku

Mēs palīdzam tādiem cilvēkiem kā Tu kļūt par augsti produktīviem un vērtīgiem darbiniekiem, izmantojot Lean-Agile domāšanas veidu un rīkus.

Kā mēs palīdzam

UZŅĒMUMU ATTĪSTĪBA

Agile komandu un organizāciju transformācija

Ātra, regulāra un kvalitatīva produktu un pakalpojumu piegāde klientiem, nepārtraukta mācīšanās un uzlabošanās, pašorganizācija, caurspīdīgs darba process – mēs zinām, kā to panākt.

Uzņēmumu apmācības: Agile komandu un organizāciju transformācija
APZINĀTĪBA UZŅĒMUMOS

Apzinātība uzņēmumos un komandās

Spēja adaptēt Agile vai citas uz cilvēkiem orientētas uzņēmuma kultūras ir tiešā veidā saistīta ar vadītāju un darbinieku apzinātību. Apzināti darbinieki dzīvo piepildītāku un harmoniskāku dzīvi, rezultātā darbojas lielāku entuziasmu, labāk saprotas ar kolēģiem, ir radošāki un enerģiskāki.

UZŅĒMUMU APMĀCĪBAS

Mācības

Uzņēmumu iekšējās un publiskās apmācībās un sertifikācijas par projektu vadību, Agile domāšanas veidu, Scrum, Kanban, LEAN, un apzinātību darba vietā. Teorija un tā pielietošana praksē. Mācies no pieredzējušiem ekspertiem.

Uzņēmumu apmācības: Agile komandu un organizāciju transformācija

Populārākās mācības

Svaigākie bloga ieraksti​

Team Working Agreements
Agile
Jānis Lāma

Embracing the Red Card: A Powerful Real-time Feedback Approach

Have you ever wondered how to create an environment that encourages open, honest, and even uncomfortable real-time feedback? As an Agile coach, I believe that continuous improvement thrives on transparency and the courage to address harsh realities. Together with my colleagues from GEDVILLO Consulting we do a lot of workshops and trainings, would like to share an insightful approach that we are recently experimenting with during our workshops – the “Red Card” approach.

Lasīt tālāk »
Agile
Artūrs Gedvillo

Vai holokrātija ir Agile?

Viens no Agile pieejas pamatprincipiem ir darbinieku un komandu spēja pašorganizēties - patstāvīgi pieņemt lēmumus, kas veicina procesu, komandas darba un organizācijas attīstību vēlamajā virzienā. Pašorganizācija ir pamats arī kādam īpašam organizāciju pārvaldības konceptam - holokrātijai. Šajā blogā ierakstā atklāsim, kas ir holokrātija, tās stiprās un vājās puses, kā arī analizēsim holokrātijas saistību ar Agile pieeju.

Lasīt tālāk »