Human resources and self-development. Modern business

Ko patiesībā dara projektu vadītājs

Projektu vadītāja pienākumi Latvijā reizēm tiek pārprasti, un šis pārpratums var traucēt projekta veiksmīgai realizācijai. Man bieži tiek jautāts, ko tad īsti projektu vadītājs dara un kas vispār ir projektu vadība. Parasti uz šo jautājumu nav iespējams ātri un reizē arī dziļi atbildēt, tādēļ nolēmu izveidot šo bloga ierakstu, kurā runāšu par projektu vadītāja pienākumiem.

Man writing

Populārākie projektu vadības neveiksmes iemesli

Kāpēc projekti piedzīvo neveiksmes? Kas ietekmē projekta gaitu un iznākumu? Kas ir jādara, lai projekts, tam noslēdzoties, spētu apmierināt pasūtītāja gaidas? Ar šādiem un līdzīgiem jautājumiem sastopos visai bieži savā profesionālajā ikdienā. Patiesībā, atbilde uz visiem šiem jautājumiem savā būtībā ir viena un kopīga. Tā ir projektu vadība jeb, precīzāk – profesionāls PROJEKTU VADĪTĀJS!