Kāds ir izcils projektu vadītājs un kā tādu atrast

Savā ikdienā man nākas sastapties ar uzņēmumiem, kuri sūdzas par projektiem, kuri nav izdevušies un kuri nespēj sniegt gaidītos ieguvumus. Pārrunājot šīs situācijas, nākas secināt, ka pārsvarā iemesls tam ir viens – vāja projektu vadība.

Tas man lika aizdomāties par to, kāpēc projektu vadītājs nespēj sasniegt projekta mērķus? Kāds tad īsti ir lielisks projektu vadītājs?

Savā iepriekšējā bloga ierakstā es runāju par to, kādi ir projektu vadītāja uzdevumi projekta realizēšanas ietvaros. Šajā reizē es vēlos diskutēt par to, kādām ir jābūt projektu vadītāja personības iezīmēm, lai šos uzdevumus realitātē varētu kvalitatīvi veikt. Līdz ar to, šis ieraksts būs interesants gan organizācijai, kura jau sadarbojas vai tikai vēl plāno sadarboties ar kāda piegādātāja projektu vadītājiem, gan organizācijai, kura plāno piesaistīt neatkarīgu speciālistu vai pieņemt pastāvīgā darbā projektu vadītāju. Objektīva projektu vadītāja sākotnējā izvērtēšana nāk tikai par labu projektam.

Ne tikai skolā, bet dažreiz arī augstskolās un tālākizglītības kursos/semināros esam sastapušies ar cilvēkiem, kuri ir izcili pasniedzēji, bet, diemžēl, diez gan švaki praktiķi. Šad tad šie cilvēki paši to pat atzīst. Pārdomas par šo tēmu man lika pārdomāt un uzmodelēt izcila projektu vadītāja tēlu. Pētot šo jautājumu un lasot dažādus blogus un grāmatas, izkristalizējās galvenās (klasiskās) prasības pret projektu vadītāja kvalitātēm. Protams, mūsdienās šīs prasības pieaug un mainās.

Galvenās lieliska projektu vadītāja kvalitātes (mūsdienu klasika):

 • Izcila komunikācija
 • Līderība – spēja iedvesmot, motivēt, atbalstīt
 • Spēja pieņemt lēmumus
 • Spēja definēt vīziju, mērķus, un konsekventi darboties to sasniegšanai
 • Prasmes vienoties, diskutēt
 • Entuziasms
 • Stresa izturība
 • Komandas saliedēšana
 • Motivēšana
 • Spēja ietekmēt
 • Uzticības veidošana
 • Konfliktu vadība
 • Koučinga prasmes

No sevis vēl pieliktu:

 • Izpratne psiholoģijā un psihoanalīzē
 • Emocionālā inteliģence
 • Empātija

Cik daudz cilvēkus Jūs pazīstat, kuriem piemīt visas šīs kvalitātes? Vai kaut vai lielākā daļa no tām? Neviens? Viens? Varbūt divi? Ja divi, tad tas jau ir daudz. Šīs ir tās kvalitātes, par kurām tiek organizēti ļoti daudz kursi, un cilvēki ļoti labprāt uz tiem arī skrien. Bet vai tie attaisno sevi?

Mana recepte izcilam projektu vadītājam

Es neuzskatu, ka, lai projektu vadītājs varētu būt lielisks un vadīt dižus projektus, ir nepieciešamas augsti attīstītas visas minētās komponentes. Protams, tām ir jāpiemīt zināmā mērā un līdzsvarā.

Manuprāt, izcilam projektu vadītājam ir jābūt ar izcilām komunikācijas prasmēm (jo tieši komunikācija un tās vadīšana aizņem lielāko daļu projektu vadītāja ikdienas), pozitīvu skatu uz dzīvi, emocionāli nobriedušam (bez kompleksiem un pašvērtējuma problēmām), atvērti domājošam (bez stereotipiem un psiholoģiskām projekcijām).

Tikai šādā gadījumā viņš būs spējīgs izjust empātiju, sajust cilvēkus un vidi, un, pozitīvi domājot, rast risinājumus jebkurā situācijā. Protams, ka emocionālajām un racionālajām kvalitātēm ir jābūt balansā, lai cilvēks varētu izjust ne tikai emocionālo saikni, bet arī analizēt, strukturēt un konsekventi kontrolēt un vadīt projekta procesus.

Projektu vadītājam ir jāmīl cilvēki, jāmīl socializēšanās, jāgrib palīdzēt cilvēkiem (nejaukt ar izdabāšanu) un jāspēj radīt viņiem gandarījumu par projektu. Kā arī viņam ir jāmīl biznesa procesi, stratēģija un gudrie mērķi. Un šis viss kopā ir jāmīl kaislīgi.

Pēc manām domām tieši šāda ir recepte izcilam projektu vadītājam.

Un ko ar šo visu informāciju darīt reālajā dzīvē?

Katrs no mums ir ar savām blusām, un tas mūs atšķir no robotiem. Viens kaut kādā kvalitātē ir attīstītāks nekā otrs. Līdz ar to, var rasties situācijas, kad projektu vadītājam ar klientu neizdodas sastrādāties, jo vienkārši nesaskan. Ir projektu vadītāji, kuriem saskan ļoti bieži, bet citiem saskan ļoti reti. Un šī saskanēšana ir viens no precīzākajiem radītājiem, kas parāda to, cik emocionāli attīstīts ir projektu vadītājs.

Protams, starp emocionāli mazāk attīstītiem cilvēkiem arī var raksties labs kontakts, bet tas ir pie nosacījuma, ja abiem šiem cilvēkiem sakrīt vērtības, pasaules uzskati, stereotipi utt. Piemēram, projektu vadītājs aizdodas pie klienta un izveido ļoti labu kontaktu ar vadību, kam par pamatu ir tieši kopīgā vērtību un dzīves uztveres sistēma, nevis emocionālā inteliģence. Tiek noslēgts līgums. Projekta ieviešanas laikā ir jāsadarbojas arī ar galveno grāmatvedi. Tas ir brīdis, kad projektu vadītājs satiekas ar cilvēku ar kuru iepriekšminētās vērtības ir atšķirīgas. Šajā situācijā kontakts neveidojas. Projektu vadītājs nespēj saprast “kāpēc galvenā grāmatvede nesaprot un nepilda sniegtos norādījumus”, grāmatvede nesaprot “kāpēc viņai tiek piedāvāta tik neloģiska jaunā vīzija”. Šādā situācijā projektu vadītājs savu panāk, piemēram, ejot pie klienta uzņēmuma vadītāja, izsakot savas rūpes un uzņēmuma vadītājs, izmantojot savu autoritāti, piespiež grāmatvedi rīkoties atbilstoši norādījumiem.

Šis piemērs parāda to, ka vismaz vienai no pusēm ir jābūt attīstītām kvalitātēm, kuras es pieminēju kā vitālas izcilam projektu vadītājam. Ņemot vērā, ka no klienta to prasīt būtu netaisnīgi un pat neloģiski, tad ir jāsecina, ka loģiski tām jāpiemīt projektu vadītājam, lai projekta beigās visas iesaistītās puses būtu apmierinātas. Tieši projektu vadītājs ir tas, kuram ir jāmāk veiksmīgi manipulēt (pozitīvā nozīmē) ar informāciju un cilvēkiem, lai sasniegtu projekta mērķus.

Kā tuvoties “izcilam projektu vadītājam”?

 • Mācīties – dažādi projektu vadības, komandas vadības, komunikācijas un prezentēšanas prasmju, personīgās attīstības kursi, kurus pasniedz, piemēram, Konsul’sKICBDAAgileTransformers u.c. Kā arī dažādas projektu vadības un procesu vadības sertifikācijas, piemēram PMIIPMAPRINCE2 utt., kuras paver skatījumu uz pasaules labo praksi;
 • Trenēties – dažādas klātienes spēles, komandu saliedēšanas pasākumi, u.c.;
 • Emocionāli pilnveidoties – personīgās attīstības kursi, grupas vai privātās supervīzijaspsihoterapija, utt.;
 • Kā arī, protams, praktizēt projektu vadību reālos projektos gan klientiem, gan sadzīvē.

Atklājiet savus personības resursus un attīstiet savas stiprās puses, pārliecinieties, vai projektu vadība ir Jūsu dzīves aicinājums un kaisle.

Kā var atrast izcilu projektu vadītāju?

Gribat atrast labu vai lielisku projektu vadītāju? Uzdodiet viņam mutiski novadīt mazu projektu. Vērojiet kādas projektu vadības komponentes viņš izmanto un kādas kvalitātes viņam piemīt.

Bet, ja Jūs meklējat izcilu projektu vadītāju, tad aizmirstiet par standarta darba intervijām un head-hunter kantoriem, kur liek aizpildīt personības testus. Labāk investējiet un griezieties pie profesionāliem personību novērtēšanas speciālistiem ar spēcīgu pieredzi psihoanalīzē. Jā, varētu likties ļoti dīvaini, kad, runājot ar potenciāliem piegādātājiem vai darbiniekiem, Jums blakus sēž psihoanalītiķis. Tomēr ieteiktu uz to skatīties no cita skatu punkta – cik svarīgs Jums ir šis projekts vai darbinieks kā nākotnes investīcija. Pretējā gadījumā tā var būt kā laimes spēle.

Secinājums

Perfekta projektu vadītāja nav! Sorry. Tomēr ir cilvēki, kuri ar sevi un savu personību ikdienā cītīgi strādā, kā arī pilnveido savas zināšanas projektu vadībā un praktizē tās reālajā biznesa dzīvē. Šie cilvēki ir tendēti kļūt par izciliem projektu vadītajiem.

Arī es esmu starp tiem, kas ikdienā cītīgi strādā ar sevi, lai kļūtu par izcilu projektu vadītāju. Es uzskatu, ka tieši minētais darbs ar sevi un savu personību, kā arī teorētisko zināšanu papildināšana projektu vadībā ir par iemeslu tam, ka mani projekti kļūst arvien veiksmīgāki un klienti apmierinātāki.

Pensijas vecumā, cerams, varēšu sevi vērtēt tuvu izcilam.

Vai Jūs pārzināt savas stiprās un vājās puses? Vai ar tām strādājat?

Piezīme

Pēc šī bloga melnraksta uzrakstīšanas, lasīju grāmatu par pozitīvajām manipulācijām un uzdūros atsaucēm uz pētījumiem, kuri apliecina manu izpratni par izcilu projektu vadītāju. Piemēram, 2000. gadā veikts pētījums ASV flotē apliecināja, ka paši produktīvākie līderi ir sirsnīgi, atklāti, emocionāli, iespaidīgi, harizmātiski un komunikabli cilvēki (Bachman, 1988; Cherniss, 2000).

Vēl kādā 2000. gada veiktā pētījumā secināts, ka profesionālo panākumu gūšanai un prestiža radīšanai cilvēka komunikācijas spējas un emocionālās īpašības ir četras reizes svarīgākas par IQ (Feist & Barron, 1996, no oficiālā ziņojuma Cherniss, 2000).