Agile Covid-19 ērā

Lai arī uz mirkli šķita, ka varēsim atviegloti uzelpot, diendienā pieaugošie saslimstības rādītāji liecina, ka arī tuvākie mēneši būs sarežģīti. Labā ziņa ir tā, ka šoreiz pārmaiņām ir iespējams sagatavoties laicīgi. Sliktā ziņa: papildus bažām par Covid-19 nāksies pārdzīvot arī sezonālās gripas epidēmiju. Kā šajā neskaidrajā laikā var palīdzēt Agile (spējais) domāšanas veids? Vairāk par to šajā bloga ierakstā. 

Kas ir Agile?

Vārdu “Agile” pēdējā laikā nākas dzirdēt regulāri. Bieži vien šo vārdu izmanto, lai raksturotu virzienu, kādā uzņēmums vēlas attīstīties – kļūt elastīgs un proaktīvs, ātri reaģēt uz izmaiņām tirgū un piegādāt inovatīvus klientam tīkamus produktus vai pakalpojumus. Taču patiesībā tas nav tikai īpašību kopums, kā arī tā nav tikai pieeja. Tas ir domāšanas veids. Tie ir darba plānošanas un vadības principi, kas nodrošina gludu pakalpojumu un produktu piegādi. Viens no nozīmīgākajiem Agile principiem paģēr procesa gaitā radušās izmaiņas uzskatīt par normālu un neizbēgamu procesa sastāvdaļu un uz tām nekavējoties atbilstoši reaģēt. Lai dziļāk izprastu Agile būtību, vērts iepazīties ar Agile manifestu un 12 principiem.

Kā Agile palīdz pārvarēt Covid-19 radītos izaicinājumus?

Kā noskaidrojām, Agile domāšanas veids liek uztvert izmaiņas ar vēsu un racionālu prātu. Un Covid-19 krīze bija bezprecedenta izmaiņas. Agile principi ir noderīgi, lai pieņemtu ātrus un izsvērtus lēmumus un funkcionētu neskaidros apstākļos. Lūk, kā: 

Agile ļauj uzturēt un paātrināt darba ritmu, nodrošina secīgu darbu izpildi. 

Agile pieļauj veiklas kursa un prioritāšu maiņas. 

Agile ļauj komandas biedriem komandas iekšienē pašiem pieņemt patstāvīgus lēmumus, kas ir saskaņā ar komandas darba mērķiem. Līdz ar to kāpj arī darba temps. 

Tāpat Agile piedāvā metodes un prakses  produktīvākai sava darba vadīšanai. Piemēram – neapstrīdams ir fakts, ka jebkurš darbs aizpildīs visu tam pieejamo laiku. Ja katram darbam jau saknē noteiksi laika rāmi, darbi taps izpildīti ātrāk un uz priekšu varēs virzīties veiklāk.

Agile līderība - drošība neskaidros laikos

Parunāsim par līderiem. Interesanti, ka jebkuras organizācijas vai uzņēmuma dzīvesciklā ir dažādas fāzes – sākums, attīstība briedums, lejupslīde un beigas vai atjaunotne. Katrā no šiem posmiem nepieciešamas atšķirīgas līdera prasmes un kompetences. Agile līdera īpašības padara tos par veiksmīgiem vadītājiem jebkurā no šīm fāzēm. Arī tad, kad lejupslīde ir tik strauja kā šopavasar piedzīvotā! Agile līderi raksturo spēja tolerēt neskaidrību, zinātkāre, radošums, drosme, pārliecinātība, emocionālā noturība, kritiskā domāšana, vīzija un elastība.  

Agile līdera uzdevums ir nodrošināt vidi, kurā komandas var pašorganizēties un funkcionēt autonomi, pildot uzņēmuma izvirzītos mērķus. Krīzes laikā komandu savstarpējā sadarbība bija ierobežota. Tādēļ viens no Agile līderu uzdevumiem ir arī komandas  jaudas un gara uzturēšana, piemēram, organizējot ikdienas un iknedēļas sanāksmes. Piemēram, ikdienas sanāksme ir ideāls rīks, lai nieka 15 minūšu laikā projekta komanda gūtu skaidrību par šodien plānotajiem darbiem un rastu risinājumus problēmām, ja tādas samilzušas. Otrs aspekts, kas nodrošina darba ritēšanu pareizajā gultnē, – nemitīga prioritāšu pārskatīšana, jo tieši tā iespējams nodrošināt produktu un pakalpojumu piegādi īsākajā iespējamā laikā un atbilstoši šī brīža klientu un tirgus vajadzībām. 

Agile ieviešanas dinamika Covid-19 laikā

Ņemot vērā, ka Agile pieeja sniedz rīkus veiksmīgai dažādu izaicinājumu pārvarēšanai, ir tikai pašsaprotami, ka pieprasījums pēc Agile praksēm ir pieaudzis.  

Maijā veiktā pētījumā 60 procenti aptaujas respondentu apgalvo, ka Agile ir palīdzējis palielināt ātrumu tirgū, 41 procents atzīst, ka spēj labāk  vadīt komandas, un 58 procenti apgalvo, ka ir uzlabojuši savu komandu produktivitāti. 55% aptaujāto plāno tuvāko 12 līdz 14 mēnešu laikā paplašināt Agile prakšu izmantojumu uzņēmumā.

Ja arī Tu vēlies: 

– lai Tavi darbinieki spēj pašorganizēties un piegādāt kvalitatīvus, tirgus pieprasījumam atbilstošus produktus; 

– pārskatīt sava uzņēmuma vadības stilu, pielāgojot to Agile principiem; 

– saglabāt un pat celt produktivitāti, strādājot attālināti; 

– būt gatavs nākamajiem Covid-19 radītajiem izaicinājumiem,  

raksti mums! Kopīgi radīsim labākos risinājumus Agile prakšu ieviešanai Tavā uzņēmumā!