Tuvākās apmācības

Visas apmācību tēmas​

Papildus augstāk minētajām publiskajām apmācībām, organizējām apmācības uz pasūtījuma speciāli sagatavotas konkrētā uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Agile, Scrum, Kanban

Populārākās un atzītākās apmācības un sertifikācijas ar pasaules un vietējā mēroga treneriem. Sākot no komandas biedriem līdz pat augstākajai vadībai

ERP sistēmu un programmatūru ieviešanas apmācības

ERP ieviešana

Soļi un metodika efektīvai, paredzamai un caurspīdīgai ERP programmatūras atlasei un ieviešanai Jūsu uzņēmumā no pasūtītāja perspektīvas – no idejas līdz strādājošam risinājumam.

Mācību un darbnīcu izstrāde un vadīšana tiešsaistē

Mūsdienu rīkus apvienojot ar mācību vadīšanas trikiem var jebkuru mācību saturu pārnest tiešsaistē, nezaudējot konktatu un sadarbību ar grupas dalībniekiem

Angel Diaz Moroto Online Training
ERP sistēmu un programmatūru ieviešanas konsultācijas

LEAN, 5S, TOC, Six Sigma

Izpratne par Lean, spēja saskatīt zudumus un tos novērst, identificēt vajadzības procesu optimizēšanai, ar iespēju dažām studentu problēmām atrast risinājumu un radīt idejas procesu uzlabošanai.

Pieprasi apmācības savam uzņēmumam

Certification Guarantee