holokrātija

Vai holokrātija ir #Agile?

Viens no Agile pieejas pamatprincipiem ir darbinieku un komandu spēja pašorganizēties – patstāvīgi pieņemt lēmumus, kas veicina procesa, komandas darba un organizācijas attīstību vēlamajā virzienā. Pašorganizācija ir pamats arī kādam īpašam organizāciju pārvaldības konceptam – holokrātijai. Šajā bloga ierakstā atklāsim, kas ir holokrātija, tās stiprās un vājās puses, kā arī analizēsim holokrātijas saistību ar Agile pieeju.