Services

Do you have ideas for improvements in your business? We are here to help you achieve results.

The experience and knowledge of our experts will allow you to implement your transformational and improvement projects with confidence and security. Our focus in every project is not just efficiency, measurable results and a positive ROI, but also the satisfaction and emotional well-being of everyone involved in the project.

We provide our services based on best practice examples and by selecting the most suitable approach and instruments for every client and project.

ĮMONIŲ PLĖTRA

Agile komandų ir organizacijų transformacija

Greitas, reguliarus ir kokybiškas prekių ir paslaugų pristatymas klientams, nepertraukiamas mokymasis ir tobulėjimas, saviorganizacija, skaidrus darbo procesas – mes žinome, kaip tai pasiekti.

Įmonių apmokymai: Agile komandu un organizacijos transformacija
SAVIVOKA ĮMONĖSE

Savivoka įmonėse ir komandose

Gebėjimas pritaikyti Agile ar kitas į žmones orientuotas įmonės kultūras yra tiesiogiai susijęs su vadovų ir darbuotojų savivoka. Sąmoningi darbuotojai gyvena pilnesnį ir harmoningesnį gyvenimą, dėl to jie dirba entuziastiškiau, geriau supranta savo kolegas, yra kūrybiškesni ir energingesni.

ĮMONIŲ MOKYMAI

Mokymai

Vidaus ir viešieji įmonių mokymai ir projektų valdymo, Agile mąstymo būdo, Scrum, Kanban, LEAN sertifikavimas bei savivoka darbo vietoje. Teorija ir jos taikymas praktikoje. Mokykitės iš patyrusių ekspertų.

Įmonių apmokymai: Agile komandu un organizacijos transformacija
Biznesa optimizācija: ERP sistēmu atlase un projektu vadība
BUSINESS OPTIMIZATION

ERP system selection and project management

We provide selection of the most suitable ERP system and manage and supervise its implementation process.

Pirkinių krepšelis