SĄMONINGOS AGILE
KOMANDOS IR ĮMONĖS

Žmonės

Procesai

Technologijos

Mes padedame optimizuoti verslo procesus ir technologijas, kad efektyviai dirbtų Jūsų darbuotojų ir klientų labui

Kaip padedame

ĮMONIŲ PLĖTRA

Agile komandų ir organizacijų transformacija

Greitas, reguliarus ir kokybiškas prekių ir paslaugų pristatymas klientams, nepertraukiamas mokymasis ir tobulėjimas, saviorganizacija, skaidrus darbo procesas – mes žinome, kaip tai pasiekti.

Įmonių apmokymai: Agile komandu un organizacijos transformacija
SAVIVOKA ĮMONĖSE

Savivoka įmonėse ir komandose

Gebėjimas pritaikyti Agile ar kitas į žmones orientuotas įmonės kultūras yra tiesiogiai susijęs su vadovų ir darbuotojų savivoka. Sąmoningi darbuotojai gyvena pilnesnį ir harmoningesnį gyvenimą, dėl to jie dirba entuziastiškiau, geriau supranta savo kolegas, yra kūrybiškesni ir energingesni.

ĮMONIŲ MOKYMAI

Mokymai

Vidaus ir viešieji įmonių mokymai ir projektų valdymo, Agile mąstymo būdo, Scrum, Kanban, LEAN sertifikavimas bei savivoka darbo vietoje. Teorija ir jos taikymas praktikoje. Mokykitės iš patyrusių ekspertų.

Įmonių apmokymai: Agile komandu un organizacijos transformacija

Populiariausi mokymai