TUNNUSTATUD AGIILSED
MEESKONNAD JA ETTEVÕTTED

Inimesed

Protsessid

Tehnoloogiad

Aitame optimeerida äriprotsesse ja tehnoloogiaid, et need sinu töötajate ja klientide jaoks tõhusalt toimiksid

Kuidas me aitame

ETTEVÕTTE ARENG

Agiilse meeskonna ja organisatsiooni ümberkujundamine

Toodete ja teenuste kiire, regulaarne ja kvaliteetne tarnimine klientidele, pidev õppimine ja täiustumine, iseorganiseerumine, läbipaistev tööprotsess – me teame, kuidas seda saavutada.

Uzņēmumu apmācības: Agile komandu un organizāciju transformācija
ETTEVÕTTE TEADLIKKUS

Teadlikkus ettevõttes ja meeskondades

Oskus kohandada agiilset meetodit või muid inimesele suunatud ettevõttekultuure on otseselt seotud juhtide ja töötajate teadlikkusega. Teadlikud töötajad elavad täisväärtuslikumat ja harmoonilisemat elu, mille tulemuseks on töötamine suurema entusiasmiga, parem üksteisemõistmine kolleegidega ning rohkem loovust ja energiat.

KOOLITUS ETTEVÕTETELE

Koolitus

Ettevõttesisene ja avalik koolitus ning sertifikaat projektijuhtimise, agiilse mõtteviisi, Scrum‘i, Kanban‘i, LEANi ja teadlikkuse kohta töökohal. Teooria ja selle rakendamine praktikas. Õppige kogenud ekspertidelt.

Uzņēmumu apmācības: Agile komandu un organizāciju transformācija

Kõige populaarsem koolitus