Agile manifests un Agile principi – kas ir Agile?

Agile ir vārds, kuru dzirdam bieži. It īpaši pēdējos mēnešos, kad Covid-19 dēļ pasaule mainās nepieredzētos tempos un virzienos, spēja veikli pielāgoties pārmaiņām ir nepieciešama vairāk kā jebkad agrāk. 

Kas ir Agile

Agile – veikls, vingrs, manīgs, žigls. Tieši šādu produktu izstrādes procesu iztēlojās ļaudis, kas jau pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados meklēja alternatīvas klasiskajam, secīgajam Waterfall produktu izstrādes un projektu vadības modelim. Produktu (tai skaitā, programmatūras) izstrādes gaitā dažādas izmaiņas ir neizbēgamas, un tā pret tām arī jāizturas – adaptējoties. Šis princips kļuva par galveno asi jaunu metožu meklējumos. Šie meklējumi rezultējās vairākās vēl mūsdienās izmantotās izstrādes metodikās, tostarp arī Scrum, kura pirmsākumi meklējami jau 1995. gadā. 

Tomēr Agile savu jauno nozīmi ieguva tikai 2001. gadā, kad 17 programmatūras izstrādātāji tikās Snoubērdā, Jūtas štatā, lai apspriestu tendences programmatūras izstrādē. Viņi ātri vien nonāca pie kopīga un sāpīga novērojuma. Izstrādājot programmatūru, organizācijas tiecās pārlieku fokusēties uz procesa plānošanu un dokumentēšanu, tā zaudējot potenciāli izstrādātā produkta vērtību un līdz ar to arī klientu apmierinātību. Lai arī starp kongresa dalībniekiem nebija vienprātības par metodēm, kas šo problēmu varētu risināt, vīzija tomēr bija vienota. Un tā ir ietverta slavenajā, turpat Snoubērdā radītajā Agile manifestā.

Agile manifests

Radot un palīdzot citiem radīt produktus,
mēs nepārtraukti turpinām meklēt un atrodam labākus izstrādes veidus.
Savā darbā novērtējam:

Cilvēkus un viņu mijiedarbi augstāk par rīkiem un procesiem

Strādājošu produktu augstāk par detalizētu dokumentāciju

Kopsadarbību ar pasūtītāju augstāk par līguma sarunām

Reaģēšanu uz izmaiņām augstāk par sekošanu plānam

Protams, svarīgi ir arī tas, kas rakstīts pa labi,
tomēr par būtiskāku mēs atzīstam to, kas rakstīts pa kreisi.

Avots: https://agilemanifesto.org/iso/lv/manifesto.html

Lai 73 vārdos destilētā manifesta būtību iedzīvinātu programmatūras (patiesībā – jebkura produkta) izstrādē, jāseko šiem 12 Agile principiem. 

Agile 12 principi

 1. Klienta vajadzību apmierināšana ir augstākā prioritāte. To nodrošina regulāra un savlaicīga vērtīga produkta vai pakalpojuma piegāde.
 2. Prasību izmaiņas pieņemam labprāt – pat vēlās izstrādes stadijās. Agile procesi ļauj izmantot šīs izmaiņas klienta konkurētspējīgu priekšrocību nodrošināšanai.
 3. Strādājošu pakalpojumu vai produktu jāpiegādā pēc iespējas biežāk – ar periodiskumu no pāris nedēļām līdz pāris mēnešiem.
 4. Izstrādātājiem un biznesa pārstāvjiem ir jāstrādā kopā ikdienā visa projekta garumā.
 5. Projektus jāorganizē ap motivētiem profesionāļiem. Viņiem jānodrošina nepieciešamā vide un atbalsts, un jāuzticas, ka tie darbu paveiks. 
 6. Saruna aci pret aci – produktīvākais un efektīvākais informācijas apmaiņas veids. Kā ar pašu komandu, tā arī komandas iekšienē.
 7. Strādājošs pakalpojums vai produkts – primārais progresa rādītājs.
 8. Agile procesi iedrošina ilgtspējīgu produktu izstrādi un pakalpojumu piegādi. Sponsoriem, izstrādātājiem un lietotājiem jāspēj nodrošināt pastāvīgu un ilgstpējīgu darba ritmu.
 9. Nepārtraukta uzmanība tehniskajai izcilībai un projektēšanas kvalitātei palielina projekta vai produkta elastību.
 10. Vienkāršība — neizdarīta darba apjoma maksimizēšanas māksla — ir ļoti būtiska.
 11. Vislabākās arhitektūras, prasības un projektēšanas risinājumi rodas pašorganizētās komandās.
 12. Komanda regulāri identificē potenciālus uzlabojumus un koriģē savu darbību saskaņā ar tiem.

Avots: https://agilemanifesto.org/iso/lv/principles.html

Secinājumi

Atgriežoties pie ievadā minētā, Agile ir šeit uz palikšanu – šobrīd vairāk nekā agrāk. Agile ļauj veidot saprotamu, paredzamu darba ritmu, iespējo darbiniekus patstāvīgu lēmumu pieņemšanai un ļauj uzņēmumam veikt ātras kursa maiņas. Lai ilustrētu to, cik revolucionāra ir Agile pieeja, vērts zināt, ka to  izmanto kompānijās, kā Apple, IBM, Spotify, Microsoft un Procter & Gamble. Latvijas mērogā Agile pieeju plaši izmanto lieli uzņēmumi, kuru pamatbizness ir atkarīgs no tehnoloģijām un inovācijām, piemēram: tet, LMT, Accenture, Tele2, Swedbank, SEB u.c.

Ja arī Tu vēlies, lai tava organizācija spēj pielāgoties pārmaiņām un radīt produktus, kas apmierina klientu, piesakies uz konsultāciju!